استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
 
  نام:  
پست الکترونيک:
نظرات:
 
 
 
عمده فعاليتهاي بخش بيوتكنولوژي پزشكي در راستاي بكارگيري تكنيكهاي DNA نوتركيب و ساير تكنيكهاي مولكولي نوين در جهت توليد فرآورده هاي نوتركيب، كيت هاي تشخيصي و يافتن داروهاي جديد بر عليه بيماريهاي با منشا عفوني و غير عفوني مي باشد. بعلاوه تكنولوژهاي نويني نظير پروتئوميكس و ترانسكريپتوميكس در اين فعاليتها داراي جايگاه ويژه اي مي باشند.
اعضا گروه:
1:دكتر وحيدخلج
2:دكتر نوشين داوودي
3:دكتر سروش سرداري
4: دكتر دلاورشهبازاده
5:دكتر مرجان محمدي
6:دكتر فريدون مهبودي
7:دكتر حسن ميرزاحسيني
8:دكتر بهروز وزيري
9. دكتر كامران پوشنگ باقري
10. دكتر يگانه طالب خان گروسي
11. دكتر فاطمه دوامي


 
 

واحد بيوتكنولوژي قارچها (دكتر خلج)

واحد ليشمانيا (دكتر داوودي)

واحد تحقيقات طراحي دارو (دكتر سرداري)

واحد ونوم (دكتر شهبازاده)

واحد تحقيقاتي هليكوباكتر پيلوري (دكتر محمدي)

واحد Recombinant,Protein (دكتر فريدون مهبودي)

واحد تحقيقاتي باكتريايي (دكتر ميرزاحسيني)

واحد پروتئين شيمي و پروتئوميكس (دكتر وزيري)

 
 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran