استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
هیچ اخباری در دسترس نیست
آرشيو اخبار
 
هیچ مقاله ای در دسترس نیست
آرشيو مقالات
 
گروه بيوتكنولوژي پزشكي > واحد ليشمانيا (دكتر داوودي)

واحد ليشمانيا  (دكتر داوودي)

در اين گروه تحقيقات بر سه بخش استوار مي باشد:
الف) تحقيقات در راستاي يافتن واكسن زنده ليشمانيا:
با توجه به نياز و ضرورت يافتن واكسن مناسب بيماري سالك يا ليشمانيوز و با در نظر گرفتن اينكه تا كنون هيچ واكسن غير زنده اي نتوانسته است ايمني كامل  ايجاد كند، ما بر آن هستيم كه با هدف قرار دادن بعضي ژنهاي انگل و حذف آنها شايد بتوان سوش جديدي از انگل را بدست آورد  كه در عين حال كه  تخفيف حدت يافته  است، قادر به ايجاد ايمني نيز باشد.  در اين  جهت طرحهايي در حال انجام مي باشند.
ب) تحقيقات براي يافتن تركيب دارويي جديد در كنترل ليشمانيوز:
با توجه به عوارض داروهاي موجود عليه اين بيماري و نيز مشاهده مقاومت  انگل نسبت به دارو ها، نياز به يافتن دارو هاي جديد حس ميشود. كشورمان با داشتن فلور گياهي متنوع و غني، مي تواند منبع خوبي براي يافتن تركيبات گياهي- دارويي باشد. به همين دليل با تحقيقات بر روي گياهان دارويي بدنبال يافتن نوع جديدي از تركيبات دارويي مي باشيم.
ج)توليد پروتئينهاي نوتركيب با استفاده از انگل ميزبان غير بيماريزا ليشمانيا:
در حال حاضر ليشمانياي غير بيماريزا  بعنوان يك ميزبان يوكاريوت مناسب در توليد پروتئين هاي نوتركيب شناخته شده است. اين گروه تحقيقاتي تاكنون توانسته است پروتئينهاي مختلفي ازجمله گاما انترفرون انساني hINF-g، هورمون فعال كننده پلاسمينوژن بافتي  ht-PAو فرم كوتاه شده آنrK2s را در وكتور اختصاصي ليشمانيا كلون شده و بعد از وارد كردن سازه بدرون انگل غير بيماريزا بيان مناسبي از اين داروها داشته ايم.


 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran