استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
 
  نام:  
پست الکترونيک:
نظرات:
 
 

رياست مركز (دكتر فريدون مهبودي) 

معاون پژوهشي مركز (دكتر نويد دين پرست جديد) 

معاون آموزشي مركز (دكتر نوشين داودي) 

معاون ارتباط با صنعت مركز (دكتر سروش سرداري)

مدير داخلي مركز (احمد عادلي)

مسئول دبيرخانه مركز (محمد كارگر)

اين مركز شامل سه گروه مي باشد.
1-گروه بيوتكنولوژي  پزشكي به مديريت دكتر حسن ميرزاحسيني
2- گروه پزشكي مولكولي به مديريت دكتر رضا مهديان
3- گروه تحقيقات مالاريا و ناقلين به مديريت دكتر نويد دين پرست جديد

 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran