استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
هیچ اخباری در دسترس نیست
آرشيو اخبار
 
هیچ مقاله ای در دسترس نیست
آرشيو مقالات
 
گروه بيوتكنولوژي پزشكي > واحد پروتئين شيمي و پروتئوميكس (دكتر بهروز وزيري)

عمده فعاليتهاي پژوهشي اين واحد يه منظور دستيابي به واكسن هاي جديد، بيوماركرها يا مولكولهاي هدف  دارويي صورت مي گيرد كه بدين منظور از تكنيك الكتروفورز دوبعدي جهت تهيه نقشه پروتئيني استفاده  مي شود. برخي پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده و يا در دست اجرا شامل موارد ذيل مي باشد:
مطالعه پروتئوميكس سلولهاي BHK، نوروبلاستوما، مغز موش و مغز انسان آلوده به ويروس هاري با استفاده از تكنيك الكتروفورز دو بعدي و طيف سنجي جرمي، مطالعه پروتئوم لنفوسيتهاي طحال موشهاي آلوده به دو سويه مختلف ويروس هاري، جستجوي بيوماركر تشخيصي در سرم افراد مبتلا به سرطان معده، بررسي RP-HPLC و تفاوت پروتئوم سويه وحشي آسپرژيلوس فوميگاتوس و سويه جهش يافته axc4، راه اندازي سيستم Cappillary Electrophoresis بعنوان يك تكنيك جديد و سريع جهت مطالعات پروتئوميكس و آناليز پپتيدها و پروتئين هاي دارويي. همچنين ارائه خدمات آناليز اسيدهاي آمينه، پپتيدها و پروتئين ها در راستاي كنترل كيفي داروهاي پروتئيني نوتركيب يا سنتتيك به مراكز تحقيقاتي و كارخانه هاي داروسازي از فعاليتهاي اين گروه مي باشد.

 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran