استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
هیچ اخباری در دسترس نیست
آرشيو اخبار
 
هیچ مقاله ای در دسترس نیست
آرشيو مقالات
 
گروه تحقيقات مالاريا و ناقلين > انسكتاريوم ملي (مركز تحقيق و توسعه و آموزش بيماريهاي ناقل زاد)

در سال 1384 بدنبال درخواست WHO/EMRO از بخش MVRG، اين مركز بازيربناي 450 متر مربع تأسيس شد كه بدنبال آن در سال 1389 بطور كامل در انستيتو پاستور شروع به فعاليت نمود و هدف آن فراهم كردن شرايط مطالعات پيشرفته براي متخصصين و محققين مراكز ملي و بين المللي در حوزه مرزهاي دانش براي تحقيق بر روي بندپايان و حشرات ناقل و پاتوژنهاي عامل بيماريهاي ناقل زاد (VBD) مي‌باشد تا بتواند:

1.   فرصت يكسان براي تمامي محققين ايراني، WHO/EMRO و شبكه انستيتو پاستورها (RIIP) فراهم آورد.

2.   فرصت همكاري بر روي مطالعات كاربردي و ژنوميكس براي كنترل بيماريهاي ناقل زاد را ايجاد كند.

آزمايشگاه­ها و بخش­هاي مختلف در انسكتاريوم ملي به شرح ذيل مي­باشد:

·   آزمايشگاه­هاي پرورش حشرات: پرورش روتين پشه هايCulicidae (گونه­هاي Anopheles، Culex و Aedes) و همچنين پرورش پشه خاكي، كك، كنه، مگس­هاي مياز و عقرب در صورت نياز و منطبق با دوره اجرائي پروژه­هاي مرتبط

· آزمايشگاه مطالعات مورفولوژيكي: شناسايي، تشريح، فراهم كردن كليدهاي مورفولوژيكي و مقايسه سيستماتيك

  · آزمايشگاه مطالعه بر روي حشره كش­ها: انجام تست­هاي حساسيت روتين WHO براي بندپايان مختلف كه در علم پزشكي اهميت دارند.

   · آزمايشگاه مطالعات مولكولي: انجام فعاليت­هاي مختلف شامل استخراج DNA، RNA، PCR، RT-PCR، RFLP،Real-time PCR، كلونينگ، بيان پروتئين، تخليص پروتئين، آناليزهاي بيوانفورماتيك و غيره

· آزمايشگاه كشت سلولي: كشت دائم در شرايط in vitro انگل پلاسموديوم فالسيپاروم، كشت سلول حشرات و غيره

· آزمايشگاه ميكروب‌شناسي وپاراترانسژنيك: شناسايي فلور ميكروبي بندپايان مهم پزشكي بمنظورتوسعه و بكارگيري تكنيك پاراترانسژنيك

· آزمايشگاه كانديدهاي مولكولي در ناقل آنوفل (An. stephensi): كه در تكامل سيكل جنسي انگل نقش دارند.

· آزمايشگاه بررسي فرآوردههاي طبيعي ناقلين و بندپايان: بررسي مولكولي و تشخيص پروتئين­هاي حشرات با كاربرد پزشكي

·  آزمايشگاه چالش براي توسعه واكسن مالاريا وكانديدهاي مناسب بمنظور استفاده در تكنيك پاراترانسژنيك

· آزمايشگاه طراحي، توسعه و سنتز حشره كش ها

·    بانك زيستي براي بندپايان مهم پزشكي و پاتوژن­هايي كه از طريق آنها انتقال مييابند.

 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran