استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
 
  نام:  
پست الکترونيک:
نظرات:
 
 
 

اعضا گروه:

1. دكتر نويد دين پرست جديد

2.  دكتر صديقه ذاكري


3. دكتر اكرم ابويي مهريزي

4. دكتر عباسعلي رازگروه تحقيقات مالاريا و ناقلين از سال 2000 در مركز تحقيقات بيوتكنولوژي انستيتو پاستور ايران تاسيس شد. اين گروه اكنون داراي 21 عضو PhD، كارشناس ارشد و كارشناس مي باشد.

از عمده فعاليتهاي اين گروه فراهم آوردن اطلاعات جامع و كاربردي براي توليد واكسن، دستيابي به داروهاي جديد، شناسايي مكانيزم مولكولي واكنش پلاسموديوم، آنوفل و ميزبان انساني و تشخيص مكانيزم مولكولي مقاومت به دارو در انگل و مقاومت به سموم در آنوفل ناقل جهت به كارگيري در برنامه هاي مالي، منطقه اي و بين المللي كنترل مالاريا است.

استراتژي اين گروه شامل موارد ذيل است: 1- ارتباط و همكاري نزديك با NMCP,WHO/EMRO/RBM 2- طراحي، اجرا و ارزيابي تحقيقات پايه و كاربردي مالاريا 3- راه‌اندازي فعاليتهاي علمي در مناطق اندميك مالاريا 4- به اشتراك گذاشتن تجربيات آزمايشگاهي و ميداني در سطح بين المللي 5- تلاش براي هدايت تحقيقات به سمت توليد

دو واحد اصلي در گروه تحقيقات مالاريا و ناقلين عبارتند از: 1) واحد ژنتيك مولكولي انگلها و تحقيقات واكسن مالاريا 2) واحد ژنتيك مولكولي ناقلين مالاريا و واكنش ميزبان و انگل

عناوين تحقيقاتي و پروژه هاي جاري در گروه تحقيقات مالاريا و ناقلين به طور خلاصه شامل موارد ذيل است:

تشخيص و شناسايي انگل (P. falciparum and P. vivax) و ناقلين (Anopheles) با استفاده از روشهاي مولكولي و توليد آنتي بادي مونوكلونال، شناسايي ساختار ژن هاي كانديد واكسن مالاريا در مرحله جنسي و غير جنسي، شناسايي مولكولي SNPs در ژنهاي مرتبط با مقاومت دارويي به CQ , SP، تشخيص مولكولي مقاومت آنوفل ها به سموم حشره كش، ارزيابي پاسخ ايمني افراد به پروتئين هاي كانديد واكسن، ژنتيك جمعيت و سيستماتيك مولكولي گونه هاي آنوفل، آناليز عملكرد ژنومي(Actin,Lectin,CPB,WARP) با تكيه بر واكسن هاي بلوكه كننده سيكل انتقال.

از ديگر دستاوردهاي اين گروه همكاري در پروژه بين المللي آناليز ژنوم 12 ناقل مهم مالارياي جهان، ثبت بيش از 1000 قطعه از ژنوم انگل ها و ناقلين مالاريا در بانك ژن جهاني كه 34 قطعه از آنها براي اولين بار در دنيا ثبت گرديده است و اخذ 23 بودجه تحقيقاتي از WHO/EMRO , TDR، شبكه انستيتو پاستورها، EMRO/COMSTECH,IRAN/SWEDEN SIDA-SAREC,USR/MOHME/Iran  و انستيتو پاستور ايران مي باشد.

كليه اين فعاليتها طي همكاري و هماهنگي كامل با مراكز اجرايي، دانشگاهي، تحقيقاتي داخل و خارج كشور (مركز مديريت بيماريها، دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بخصوص سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، اردبيل، گيلان، مازندران و ...)، WHO، شبكه انستيتو پاستورهاي جهان، انستيتو كارولينسكا و انستيتو بهداشت ايتاليا حاصل شده است.

 

 
 

واحد تحقيقات مالاريا وناقلين

 
 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran