استراتژيها، توانمنديها و فعاليتها
 
  نام:  
پست الکترونيک:
نظرات:
 
 
 

اعضاي هيات علمي گروه:

 

آقاي دكتر نويد دين پرست جديد navidmvrg@gmail.com

خانم دكتر صديقه ذاكري zakeris@yahoo.com

خانم دكتر اكرم ابوئي مهريزي abouei@gmail.com

آقاي دكتر عباسعلي رازraz.biotech@gmail.com

خانم دكتر سكينه پيراحمدي s.pirahmadi@yahoo.com

خانم دكتر ليلا نوراني (Post-Doc) Le.nourani90@gmail.com 

گروه تحقيقات مالاريا در سال 1379 در بخش تحقيقات بيوتكنولوژي انستيتو پاستور پايه گذاري و سپس در سال 1386 بعنوان بخش مستقل با عنوان "بخش تحقيقات مالاريا و ناقلين (MVRG) " در مركز تحقيقات بيوتكنولوژي مورد تأييد قرار گرفت. از آنجاييكه يكي از رسالت هاي كلي انستيتو پاستور ايران كنترل و پايش بيماريهاي عفوني از طريق پيشگيري و درمان مي باشد، لذا هدف اين بخش شامل مبارزه با بيماري مالاريا و ساير بيماريهاي ناقل زاد در سطح كشور، منطقه مديترانه شرقي و جهان با تكيه بر تحقيق و توسعه كاربردي و همگام با استراتژيهاي توصيه شده سازمان جهاني بهداشت مي باشد. اين مهم از طريق تحقيق و پژوهش در زمينه هاي مختلف بيوانفورماتيك، ايمونوانفورماتيك، ژنوميكس و پروتئوميكس كه شامل: تحقيق و توسعه واكسن ضد مالاريايي، طراحي و توسعه داروي ضد مالاريايي، تشخيص گونه انگل پلاسموديوم و ناقل آن، پايش مقاومت دارويي و مقاومت به حشره كش ها با تكنيكهاي نوين، تعامل انگل با ميزبان و استفاده از تكنيك­هاي ترانسژنيك و پاراترانسژنيك مي باشد، ميسر خواهد گرديد. از طرفي استفاده از حشرات و فرآورده‌هاي آنها بصورت طبيعي و نوتركيب با هدف درمان و ارتقاي سطح سلامت جامعه، از اهداف مهم ديگر اين بخش مي باشد. همچنين همكاري با برنامه ملي كنترل و حذف مالاريا، سازمان جهاني بهداشت، دانشگاه­ها و مراكز تحقيقاتي در داخل و خارج از كشور و همچنين شبكه انستيتو پاستورهاي جهان از اولويت­ ويژه‌اي برخوردار است.

ازسال 1392 با برقراري سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد 15189ISIRI-ISO  از طرف آزمايشگاه مرجع سلامت، اين بخش موفق به كسب عنوان «آزمايشگاه مرجع كشوري مولكولي مالاريا» شد و پس ازآن نيز با كسب ISO-18001 ( ايمني و بهداشت حرفه اي كاركنان) و ISO-13485 (توليد تجهيزات و وسايل پزشكي)، توانسته با رعايت استانداردهاي بين‌المللي و ارتقا و به روز كردن تكنيكها، روشها و فعاليتهاي خدمات تخصصي را به كليه واحدهاي مرتبط در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و همچنين سازمان‌هاي بين‌المللي همچون WHO براي كنترل، تحقيق و آموزش بيماري‌هاي ناقل زاد ارائه نمايد.

 

اطلاعات تماس

تلفن: 64112464

نمابر: 66480749

ايميل رئيس بخش:  navidmvrg@gmail.com

 
 

آزمايشگاه تحقيقات واكسن مالاريا

آزمايشگاه مولكولي انگل پلاسموديوم و پايش مقاومت دارويي

آزمايشگاه مولكولي ناقلين و پايش مقاومت به حشره كش ها

آزمايشگاه تعامل انگل و پشه آنوفل

آزمايشگاه بررسي فرآورده هاي طبيعي ناقلين و بندپايان و توليد فرآورده هاي درماني طبيعي و نوتركيب حشرات

انسكتاريوم ملي (مركز تحقيق و توسعه و آموزش بيماريهاي ناقل زاد)

آزمايشگاه مرجع كشوري مولكولي مالاريا

 
 
صفحه اصلي | درباره ما | تاريخچه | گروه ها | ارتباط با صنعت | تماس با ما
Copyright © 2009   BRC All right Reserved Design By Ecomiran